नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

भूमि सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम / मिति २०७७/०६/१० को कार्यक्रम

“भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन” कार्यक्रम अन्तरगत मिति २०७७ आश्वीन १० गतेको पहिलो कार्यक्रम सुन्न यहाँ  Click गर्नु होस ►

“भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन” कार्यक्रम अन्तरगत मिति २०७७ फागुन २८ गतेको  कार्यक्रम सुन्न यहाँ  Click गर्नु होस ►

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)