नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

गृह मन्त्रालयको सूचना / सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी श्रीलंक सरकारबाट प्राप्त Source List

नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको श्रीलंका सरकारबाट प्राप्त  प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची हेर्नको लागि तलको लिंकमा Click गर्नुहोस । 

https://moha.gov.np/page/other-resources

(गृह मन्त्रालयको च नं. २१७ मिति २०७७/६/१४ को पत्रानुसार प्राप्त)

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)